DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Bestuurlijke leertafel LVB gezinnen

Samenwerken, leren en sturen in de Ouder- en Kindteams: bestuurlijke leertafel

Afgelopen 9 december was er een bestuurlijke leertafel Ouder- en Kindteams. Om het geheugen nog even op te frissen: anderhalf jaar geleden spraken de bestuurders af dat het goed was als de bestuurderstafel af ten toe reflecteert op hoe de transformatie verloopt en welke dilemma’s daarin zichtbaar zijn. Dat verlangt dat de geleefde werkelijkheid van de jeugdhulp en –ondersteuning in de praktijk op tafel wordt gebracht. Een jaar geleden presenteerden Nicolette Engbers samen met Hans Vermaak onderzoek naar de samenwerking tussen basisonderwijs en jeugdhulp. Nu is er een nieuw team met een nieuw onderwerp: Cees van der Wal, Renske Emmelkamp en Hans Vermaak deden onderzoek naar wat effectief blijkt (en wat niet) in hoe een Ouder – en Kindteam omgaat met kinderen en ouders met een licht verstandelijke beperking (LVB). De vraag achten we relevant omdat de ouder- en kindadviseurs en de andere professionals – jeugdpsychologen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen – in de teams veel met dit soort casuïstiek te maken hebben. Bij een uitvraag in de teams wordt door hen aangegeven dat zij LVB vermoeden in 20% van de gevallen. Daarnaast kunnen problemen makkelijk escaleren als je er niet adequaat mee omgaat. Het is bovendien interessant omdat het ingaat op de interactie tussen specialisme en generalisme binnen een Ouder- en Kindteam en – in minder mate – de grens tussen wat een Ouder- en Kindteam aankan en waar het doorverwijst naar specialistische zorg. Het gaat daarmee in op basiskeuzes in de organisatie van de jeugdhulp en -ondersteuning. Het onderzoek laat zien hoe generalisme het werken met LVB gezinnen verrijkt en hoe belangrijk samen werken en samen leren en horizontaal sturen is om een effectieve aanpak te ontwikkelen. Het onderzoeksverslag wordt begin volgend jaar op talloze plekken binnen en buiten de teams verspreid en besproken.