DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Cito-toets

De meeste scholen laten hun leerlingen uit groep 8 meedoen aan de Cito-toets of aan de drempeltest. Deze toetsen zijn meestal onderdeel van een leerlingvolgsysteem van groep 1 tot en met 8. De ontwikkeling van je kind wordt daarmee goed gevolgd.

Doel van de toetsen

Met behulp van de toetsen wordt de ontwikkeling van je kind goed gevolgd. Ook kan de school zien hoe deze is in vergelijking met de rest van het land. 

Wat houdt de Cito-toets in?

De Cito-toets bestaat uit de onderdelen taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. De school bepaalt zelf of de leerlingen het onderdeel wereldoriëntatie maken. De Cito-toets meet wat een kind heeft geleerd; hoeveel kennis het heeft opgedaan. Voor leerlingen met een handicap of leerlingen met dyslexie wordt de toets aangepast.

De voorbereiding

Als voorbereiding op de Cito-toets kan de school in groep 7 de entreetoets afnemen. Het doel van de entreetoets is om te kijken wat je kind nog moet leren. Je kind heeft dan nog genoeg tijd om daaraan te werken voordat het de Cito-toets gaat maken.

Op school oefenen

Basisscholen bereiden kinderen soms voor met behulp van oude Cito-toetsen. Nieuw is de toets Basisvaardigheden. Deze maakt de sterke en minder sterke kanten van je kind op het gebied van taal en rekenen zichtbaar. De school gaat dan extra werken aan de zwakke punten, vaak met behulp van een opgavenboekje.

Thuis oefenen

Je kunt thuis ook oefenen met je kind. Daar zijn dvd’s voor te koop. Je kunt zelf opgaven van internet downloaden. Bedenk daarbij wel dat je niet te veel druk moet leggen op je kind.

De uitslag

De Cito-toets wordt meestal afgenomen in februari. De resultaten zijn 4 weken later bekend. De uitslag van de Cito-toets geeft aan welk opleidingsniveau het best bij je kind past. Die uitslag is, samen met de overige schoolprestaties bepalend, voor het schooladvies. Daarmee kun je een goede keuze maken voor de vervolgopleiding van je kind.

Sommige scholen in het voortgezet onderwijs vragen een minimumscore op de Cito-toets. Je kind kan dan bijvoorbeeld niet naar de havo als de toetsscore daarvoor te laag is.

De drempeltoets

Scholen kunnen er ook voor kiezen om de leerlingen naast of in plaats van de Cito-toets, een drempeltest te laten maken. De drempeltoets lijkt een beetje op een intelligentietest. Er wordt meer gekeken naar de mogelijkheden van je kind dan naar de kennis die het heeft. De uitkomsten van deze toets geven het ontwikkelingsniveau van je kind aan.

De eindtoets

Scholen zijn verplicht om een eindtoets te doen. De naam van deze toets is 'Eindtoets Basisonderwijs'. De eindtoets is bedoeld om kennis en vaardigheden aan het eind van de basisschool te testen. Hij wordt in april / mei afgenomen. Als jouw kind de eindtoets beter maakt dan het advies dat voor één maart is afgegeven, moet de basischool het advies heroverwegen. De basisschool kan er dan voor kiezen om het advies aan te passen.

Meer informatie over de eindtoets vind je op Oudersonderwijs.nl.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.