DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Lesstof

Scholen kiezen hun eigen lesmethoden. Iedere basisschool moet in elk geval de volgende vakken aanbieden: taal, rekenen, oriëntatie op jezelf en wereld, bewegingsonderwijs, creatieve vorming.

Taal

De groepen 1 en 2 bereiden je kind spelenderwijs voor op leren lezen en schrijven. In groep 3 wordt een leesmethode gebruikt. De meeste scholen werken met leesniveaus (AVI), die steeds moeilijker worden. Vanaf groep 4 leren kinderen begrijpend lezen, spellen en later ook zelf stukjes schrijven. 

Rekenen

In groep 1 en 2 wordt je kind spelenderwijs voorbereid op rekenen. In groep 3 rekent je kind met de getallen 1 tot 10. In groep 4 leert je kind de tafels, in groep 5 staartdelingen en in groep 6 breuken. Veel rekenopgaven worden aangeboden in de vorm van 'verhaaltjes'. Je kind moet daar goed Nederlands voor kunnen lezen. 

Op school leert je kind nog veel meer dan sommen. Bijvoorbeeld over gewicht (kilo, ons), afstand (kilometer, meter), ruimte (plattegrondjes maken) en nog veel meer.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Hierote behoren aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Kinderen leren door deze vakken van alles over de omgeving. Af en toe moet je kind een spreekbeurt houden. Jij kunt daarbij helpen.

Ook is het belangrijk om nu en dan uitstapjes t emaken met je kind. Daardoor leert het de wereld beter kennen. Bovendien is het goed voor het denkvermogen en de woordenschat.

Bewegingsonderwijs en creativiteit

Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gym en dans) en creatieve vorming (bijvoorbeeld tekenen en knutselen). Thuis knutselen en af en toe naar een museum gaan is leuk en goed voor de ontwikkeling van je kind.

Andere activiteiten

Veel scholen organiseren zwemles, maar het is niet verplicht. Voor verkeersles geldt hetzelfde. Meestal krijgen kinderen verkeersles in groep 7 en 8. 

Vanaf groep 7 kiest een school welke buitenlandse taal je kind kan leren. Engels en Fries zijn verplicht (Fries alleen in Friesland). Maar op sommige scholen kan je kind ook Spaans, Frans of Duits kiezen. 

Op Oudersonderwijs.nl vind je meer informatie over de verplichte vakken, bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. 

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.