DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Schorsing

Het schoolbestuur kan besluiten een leerling die zich misdraagt te schorsen. Het gaat hierbij om eenmalige ernstige misdragingen of om herhaald ongewenst gedrag. Elke school gaat hier anders mee om en daarom is het verstandig om de schoolgids hierover te raadplegen.

Kan je kind geschorst worden?

Een schorsing zal niet zomaar gebeuren. Er moet een goede aanleiding zijn en er zullen waarschuwingen en gesprekken aan voorafgaan. Wanneer je kind zich (herhaaldelijk) misdraagt, zal de school met hem of haar praten en een waarschuwing geven.

Als ouder word je uitgenodigd om het ongewenste gedrag van je kind te bespreken en mee te denken over oplossingen. Wanneer je kind het gedrag niet verbetert, kan het geschorst worden.

Hoe lang kan een schorsing duren?

De ernst van de misdragingen is bepalend bij de duur van de schorsing. Een schorsing duurt minimaal 1 dag en maximaal 5 dagen.

Een uitzondering op het maximum van vijf dagen kan gemaakt worden wanneer het schoolbestuur overweegt om je kind definitef van school te sturen. De schorsing duurt dan net zo lang tot het schoolbestuur hier een beslissing over heeft kunnen nemen.

Procedure

Het schoolbestuur stelt de ouders en de leerling schriftelijk op de hoogte van de schorsing. Het moet duidelijk zijn waarom je kind geschorst wordt en waar je eventueel bezwaar kunt indienen.

Als de schorsing langer dan een dag duurt, moet de school de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar hiervan op de hoogte stellen en hen de redenen van de schorsing voorleggen.

Kijk voor meer informatie op Oudersonderwijs.nl.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.