DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Zorgteam en ZAT

Veel scholen in het basisonderwijs hebben tegenwoordig een zorgteam en een ZAT (zorg- en adviesteam).

Het zorgteam is er voor eenvoudige problemen en het ZAT voor ingewikkelde problemen. Het zorgteam is verbonden aan een school en een ZAT is er voor meerdere scholen tegelijk.

Professioneel zorgteam

In een zorgteam en een ZAT werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen.

De professionals van het zorg- en adviesteam zijn bijvoorbeeld de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de orthopedagoog. Natuurlijk is er ook een goede samenwerking met de jeugdgezondheidszorg nodig. Iedereen werkt zo goed mogelijk samen om leerlingen met complexe zorgvragen snel passende hulp te bieden.

Problemen oplossen

Sommige leerlingen hebben bijvoorbeeld gedrags-, ontwikkelings- of leerproblemen. Door op tijd die problemen te signaleren en op te lossen, kan een zorgteam of ZAT ervoor zorgen dat een leerling zo snel mogelijk weer goed meedraait op school. Ook ouders worden zo veel mogelijk bij de hulpverlening betrokken.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.