DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Een school kiezen

Kinderen van 5 tot en met 16 jaar moeten volgens de Leerplichtwet naar school. De meeste kinderen gaan al met 4 jaar naar groep 1 van de basisschool.

Ga op tijd op zoek naar een school die past bij je kind en bij jouw ideeën over opvoeding. Laat je goed voorlichten, want de school speelt een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van je kind.

Schoolsoorten

Je kunt als ouders kiezen uit verschillende vormen van onderwijs. Er zijn drie typen onderwijs, waaronder de openbare school, de bijzondere school en de algemeen bijzondere school.

 • Openbare scholen geven geen les vanuit een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, zijn welkom op deze scholen.
 • Confessioneel bijzondere scholen geven les vanuit een levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Voorbeelden zijn rooms-katholieke, protestants-christelijke, islamitische en joodse scholen.
 • Algemeen bijzondere scholen gaan uit van een onderwijskundige visie. Voorbeelden zijn montessori-, dalton-, jenaplan- en freinetscholen en de vrije school.

Bij je gemeente of de stadsdelen is informatie verkrijgbaar over alle soorten scholen bij jou in de buurt. Bijzondere scholen mogen kinderen weigeren, openbare scholen mogen dat alleen als ze vol zijn. Sommige scholen hebben een wachtlijst.

Onderwijsmethode

In Nederland kennen we vrijheid van onderwijs. Dit betekent dat de manier van lesgeven per school kan verschillen. Natuurlijk stelt de overheid wel een aantal kwaliteitseisen. De onderwijsinspectie controleert of alle basisscholen aan die eisen voldoen.

De vensterschool en de brede school zijn schoolsoorten die veel samenwerken met andere organisaties en instellingen die veel met de ontwikkeling van kinderen en onderwijs te maken hebben.

Een goede schoolkeuze maken

Om een goede schoolkeuze te maken, kun je de volgende afwegingen maken:

 • Welk soort onderwijs past het best bij je kind en bij je eigen aanpak?
 • Zoek je een school met een bepaald geloof of juist niet?
 • Hoe ver ligt de school van jullie huis?
 • In wat voor buurt staat de school? Hoe is het verkeer rondom de school?
 • Is de school goed lopend, met de fiets of met de auto te bereiken?
 • Is er een buitenschoolse opvang? Hoe ver ligt die van de school af?
 • Hoe groot zijn de klassen? Hoe is de sfeer?
 • Wat is op deze school de onderwijsmethode? Wordt er vooral klassikaal lesgegeven of in kleine groepjes?
 • Wordt er gewerkt met een VVE-programma?
 • Is er extra zorg voor ‘achterblijvers’ en vlugge kinderen?
 • Wat wordt er van ouders verwacht? Hoe worden ouders betrokken?

Ben je op zoek naar scholen of wil je scholen met elkaar vergelijken? Kijk dan op Scholenopdekaart.nl.

Informatie over scholen

Voor meer informatie kun je de websites van verschillende scholen bekijken. Je ziet dan ook wat die scholen allemaal organiseren voor de kinderen. Daarnaast kun je gaan praten met het schoolhoofd of de ‘intern begeleider’ of een leerkracht. Vraag ook andere ouders naar hun ervaringen.

Scholen met een VVE-programma

Sommige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven besteden extra aandacht aan het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben daarvoor een speciaal programma. Deze zogenoemde voor- en vroegschoolse programma’s beginnen op de peuterspeelzaal, de voorschool of het kinderdagverblijf als het kind 2 of 3 jaar is, en lopen door op de basisschool in groep 1 en 2. Het is dan ook aan te raden om een school te kiezen die hetzelfde programma volgt als waar je zoon of dochter als driejarige mee gestart is.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.