DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Culturele gewoonten

Bewoners van Nederland die uit andere landen en werelddelen komen, brengen gewoonten en omgangsvormen mee die kunnen verschillen van gewoonten in Nederland. Daarnaast zijn er ook onder Nederlanders grote verschillen.

Cultuurverschillen

Er zijn cultuurverschillen tussen migranten en Nederlanders, maar ook cultuurveranderingen die juist door migratie ontstaan. Op verschillen letten en de verschillen benoemen maakt het soms lastiger om goed met elkaar om te gaan. Culturen liggen niet vast en mensen willen liever als mens en niet als iemand van een andere cultuur gezien worden. Toch kan het soms nuttig zijn om er wel op te letten en elkaar vragen te stellen.

Omgangsvormen in verschillende culturen

Omgangsvormen zijn de manieren waarop je omgaat met anderen. Voorbeelden van omgangsvormen waar we in Nederland waarde aan hechten zijn dat je respect toont voor ouderen en dat je ‘u’ zegt. Er zijn ook culturen waarin het een soort ongeschreven wet is dat je in het bijzijn van anderen je cadeautje niet mag openmaken, of dat mannen bij een kennismaking geen hand mogen geven aan een getrouwde vrouw, of dat je stipt op tijd moet zijn voor een afspraak. Er zijn duizenden afspraken, regels en gewoonten waarvan we vaak niet eens weten dat we ze hebben.

Waarden en normen

Ieder land heeft regels, waarden en normen. Dat zijn een soort afspraken die helpen om mensen samen te laten leven. Die afspraken kunnen per land verschillen. Zelfs tussen België en Nederland zijn er al verschillen. Er zijn mensen die uit landen komen waar sommige waarden en normen heel anders zijn. In veel landen is het heel belangrijk dat kinderen respect hebben voor ouderen. Kinderen leren beleefd te zijn en bijvoorbeeld stil te zitten als er bezoek is. In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen hun eigen mening geven en eerlijk zijn. Ook proberen we jongens en meisjes gelijk te behandelen.

Cultuur

In Nederland wonen veel mensen die afkomstig zijn uit landen waar de culturele gewoonten erg verschillen van de gewoonten van veel Nederlanders. Samenleven met meer culturen gaat het best als alle inwoners van een land zich aan de wetten en regels van dat land houden en een aantal gezamenlijke normen en waarden hebben. In landen waar veel immigranten wonen, nemen deze immigranten vaak veel over van de cultuur van dat land. Daarnaast houden zij ook eigen gewoonten en gebruiken vast.

Ieder mens is anders

Ieder mens is anders, en hoe je bent wordt door allerlei dingen beïnvloed, zoals religie, woonplaats, opleiding, sekse en nog veel meer. Jonge mensen die nu in Nederland opgroeien, leren bijvoorbeeld heel andere omgangsregels dan hun ouders en grootouders. Bovendien veranderen mensen. De meeste mensen hebben wel de neiging om meer op te trekken met mensen die een beetje op hen lijken. Met heel veel verschillende culturen samenleven kost daarom meer moeite, maar als kinderen het in hun eigen gezin goed hebben, is dat voor hen niet zo moeilijk.

Eetgewoonten

Verschillende culturen hebben verschillende eetgewoonten. Bepalend voor die eetgewoonten is vaak welke voedingsstoffen er in een land verbouwd worden, welke dieren er gegeten kunnen worden en of mensen er rijk of arm zijn. Daarnaast zijn er allerlei cultuurgebonden regels rondom voedsel. In sommige culturen of volgens sommige religies is het bijvoorbeeld verboden om vlees te eten. Joden en moslims eten meestal geen varkensvlees en in India is het niet gebruikelijk om rundvlees te eten.

Op vakantie

Als jongeren gaan rondtrekken of studeren in het buitenland, is het belangrijk dat ze zich van tevoren verdiepen in het land en de cultuur. Dat geldt zeker voor verre bestemmingen, zoals landen in Azië, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Afrika.

 

Goedgekeurde informatie!

Deze informatie is met zorg ontwikkeld door Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.