DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) mogen ouders, leerkrachten en leerlingen meedenken en meebeslissen over het reilen en zeilen van hun school. Op die manier kun je bijdragen aan de kwaliteit van de school van je kinderen.

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms)

De Wms regelt de wetgeving van de medezeggenschapsraden in het primair, speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs. Als ouders of leerlingen zelf een MR willen beginnen, is de school verplicht om hen die mogelijkheid te bieden.

Bevoegdheden van de medezeggenschapsraad

Een MR is er om de kwaliteit van de school te waarborgen. De MR heeft daarvoor vijf bevoegdheden:

  • informatierecht;
  • recht op overleg;
  • initiatiefrecht;
  • instemmingsrecht;
  • adviesrecht.

Het adviesrecht houdt in dat de MR een advies uitbrengt wanneer het schoolbestuur iets wil ondernemen wat misschien veel geld kost. Het schoolbestuur moet dit advies aanhoren, maar hoeft het niet op te volgen als het goede tegenargumenten heeft.

Geschillencommissie

Als je het niet eens kunt worden en er ruzies of conflicten ontstaan, kun je je wenden tot de landelijke commissie voor medezeggenschapsgeschillen. Het is belangrijk daarbij goed op de hoogte te zijn van de werkwijze van de geschillencommissie. Hiervoor is een reglement opgesteld.

Cursussen

De Vereniging Openbaar Onderwijs organiseert algemene cursussen voor deelnemers van medezeggenschapsraden. Je kunt bij hen terecht voor een cursus MR-compleet en een cursus MR-start. Tijdens deze cursussen leer je wat de rechten en plichten van de MR zijn en wat in de praktijk wel en niet mag.

 

Goedgekeurde informatie!

Stichting Opvoeden.nl zorgt er met ouders en deskundigen uit de wetenschap en praktijk voor dat deze informatie betrouwbaar en actueel blijft.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.