DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Spijbelen

Spijbelen is zonder toestemming wegblijven van school.

Ongeveer een derde van de kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, spijbelt wel eens; meestal incidenteel, maar soms ook structureel. Wat doen scholen met die spijbelaars? En wat kun je er als ouder aan doen?

Incidenteel spijbelen

Sommige jongeren spijbelen zo nu en dan een keertje als ze geen zin hebben in het lesuur of veel tussenuren hebben waardoor ze lang moeten wachten op de volgende les.

Vaak spijbelen

Structurele spijbelaars spijbelen vaak wekelijks of zelfs dagelijks. Deze jongeren zijn vaak ongemotiveerd en behalen slechte resultaten op school. Oorzaken van structureel spijbelgedrag zijn onder andere:

De school

Elke school hanteert maatregelen tegen spijbelen, zoals nablijven. Deze maatregelen staan meestal beschreven in de schoolgids. Veel scholen houden ook een registratie bij van alle spijbelaars en zoeken op tijd contact met de ouders. Samen bespreek je wat je tegen het (structurele) spijbelgedrag zou kunnen doen. Je kunt het best de maatregelen steunen die een school neemt.

Wat kun je als ouder doen?

Probeer erachter te komen waarom je kind spijbelt, zodat je de oorzaak misschien kunt oplossen.

  • Is je puber bang om fouten te maken? Het werkt vaak averechts als kinderen ‘moeten presteren’ en er te veel druk op hen ligt.
  • Een positieve benadering werkt meestal veel beter.
  • Probeer je kind te motiveren om leren leuk te vinden en om goede cijfers te halen.
  • Complimenteer jongeren niet alleen als ze een 8 halen, maar ook als ze voor een 6 erg hun best hebben gedaan.
  • Werkt je kind hard, maar haalt het toch slechte cijfers? Zeg dan dat je het heel goed vindt dat het zo hard werkt, of help met het huiswerk.

De toekomst

Natuurlijk kun je proberen om je kind ervan te overtuigen dat een goede opleiding belangrijk is voor de toekomst. Jongeren zien er vaak het nut niet van in. Werken en geld verdienen lijken in eerste instantie veel leuker. Toch kun je met een goede opleiding veel verder komen in het leven. Probeer samen doelen te stellen. Welke vervolgopleiding wil je kind gaan doen? Wat wil het later worden? En wat moet je daar nu voor doen? Probeer in elk geval te voorkomen dat je kind stopt met school.

De leerplichtambtenaar

Als de maatregelen niet werken en je kind structureel blijft spijbelen terwijl het leerplichtig is, meldt de school dat bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zoekt vervolgens uit waarom je kind niet aanwezig is in de les en wat daaraan gedaan kan worden.

In het beste geval los je samen de situatie op en gaat je kind weer graag naar school. In het uiterste geval kan de leerplichtambtenaar bij ongeoorloofd verzuim boetes uitdelen. Het kan zelfs zo ver gaan dat de kinderbijslag komt te vervallen.

 

Goedgekeurde informatie!

Deze informatie is met zorg ontwikkeld door Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.