DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Hbo en wo

Veel mensen zeggen dat hun studententijd de mooiste tijd van hun leven was. Dat plezier gun je je kind natuurlijk ook, maar er moet wel gestudeerd worden! Na het mbo, de havo of het vwo kan je kind doorstromen naar het hoger onderwijs. Dat is opgedeeld in het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Het hbo en het wo

Jongeren met een havodiploma, een vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 4 kunnen doorstromen naar een hbo-opleiding. Met een hbo-propedeuse of een vwo-diploma kun je doorstromen naar een wo-opleiding (universiteit). Het hbo en het wo kennen de volgende studierichtingen:

  • economie en bedrijf;
  • gezondheid;
  • gedrag en maatschappij;
  • taal en communicatie;
  • onderwijs en opvoeding;
  • aarde en milieu;
  • kunst en cultuur;
  • recht en bestuur;
  • informatica en techniek.

Studies

Binnen deze studierichtingen zijn een heleboel studies en varianten mogelijk. In de gezondheidszorg zijn dat onder andere de hbo-opleidingen verpleegkunde, fysiotherapie en logopedie, en de universitaire opleidingen geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde. Sommige hogescholen en universiteiten zijn in enkele opleidingen gespecialiseerd, maar veel opleidingen worden wel op meerdere hogescholen en universiteiten aangeboden.

Het studentenleven

De studententijd duurt in principe minimaal vier jaar. Sommige studenten studeren langer dan vier jaar. Zij nemen bijvoorbeeld meer tijd om in het buitenland te studeren of om stage te lopen. Andere studenten ondernemen veel activiteiten buiten hun studie. Je kunt hierbij denken aan activiteiten bij de studievereniging, maar ook aan bijbaantjes en vrijwilligerswerk. Het bedrijfsleven juicht dat toe, omdat studenten zich op die manier breed ontwikkelen.

 

Goedgekeurde informatie!

Deze informatie is met zorg ontwikkeld door Stichting Opvoeden.nl.

Iedereen kan tips of advies gebruiken. Heb je meer vragen of zorgen? Wacht niet te lang, neem contact met ons op of kom gewoon langs.