DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Wie werken er in de teams?

In de Ouder- en Kindteams werken ouder- en kindadviseurs, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, jeugdpsychologen en assistenten vanuit verschillende disciplines.

 

De medewerkers zijn afkomstig vanuit de jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, jeugd-GGZ, van instellingen jeugd met een beperking en welzijnsorganisaties. Zij bieden preventieve publieke gezondheidszorg, steun bij vragen en zorgen over opvoeden en opgroei en jeugdhulp.

 

Ouders, kinderen en jongeren worden vanuit de preventieve jeugdgezondheidszorg gezien door de jeugdverpleegkundige en jeugdarts. Komen zij zelf met vragen of zorgen, dan kunnen zij terecht bij de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts die zij al kennen. Zij kunnen ook terecht bij een ouder- en kindadviseur van het team. Op school is de ouder- en kindadviseur het aanspreekpunt.

 

Medewerkers van het Ouder- en Kindteam helpen zelf oplossingen te vinden binnen het eigen netwerk. Zij geven tips, advies en trainingen en kunnen hun collega’s uit het team altijd raadplegen of betrekken. Als het nodig is, wordt samen met de ouders een verwijzing en beschikking geregeld voor specialistische zorg.

 

De Ouder- en Kindteams werken stedelijk en op wijkniveau samen met huisartsen, professionals uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, verloskundigen, kraamzorg, andere paramedische zorgverleners en gespecialiseerde jeugdhulp, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.

 

Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven, zelforganisaties en partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.