DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Met wie werken wij samen?

De Ouder- en Kindteams werken stedelijk en op wijkniveau samen met huisartsen, professionals uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, verloskundigen, kraamzorg, andere paramedische zorgverleners en gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN-teams, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.

 

Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven, zelforganisaties en partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.