DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. In het informatieblad Privacy lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens van kinderen, jongeren en ouders die bij ons komen. Er is ook een Engelstalige versie: For your information. Voor een samenvatting klik je hier.

 

In onderstaande privacyverklaring wordt dieper ingegaan op de wettelijke gronden en lees je ook hoe wij omgaan met de gegevens van sollicitanten, stagiaires, mensen die een training volgen en de bezoekers van onze website.

 

Voor vragen over privacy zijn wij als volgt bereikbaar

Ouder- en Kindteams Amsterdam
Professor Tulpstraat 17
1018 GZ Amsterdam
e-mail privacy@oktamsterdam.nl

 

Privacyverklaring Ouder- en Kindteams Amsterdam

Hoe wij omgaan met gegevens van kinderen, jongeren en ouders

 

Vanuit de Ouder- en Kindteams Amsterdam geven professionals tips, hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders als zij vragen of zorgen hebben over opvoeden of opgroeien. Welke persoonsgegevens hebben wij daarbij nodig?

 • Kom je als ouder of jongere een keer langs voor tips, informatie of een enkel gesprek? Dan noteren wij geen gegevens.
 • Als jeugdigen of ouders een training of cursus bij ons volgen, dan vragen wij om een beperkt aantal persoonsgegevens zodat wij, als dat nodig is, contact kunnen opnemen over de training of cursus. De gegevens worden 1 jaar bewaard.
 • Is er meer hulp of ondersteuning nodig, dan maken wij samen met jeugdige en/of ouder(s) een plan. Dat plan wordt vastgelegd in een digitaal dossier. Dit dossier en het plan zijn alleen in te zien door de professionals die direct betrokken zijn. We bespreken met jeugdigen en/of ouder(s) wie dat precies zijn.
  • het plan maken we samen: we bespreken steeds wat we er in komt en wat niet. Ouders en jeugdigen kunnen het altijd inzien en voorstellen doen om iets te wijzigen.
  • wettelijk zijn wij verplicht om naam en BSN-nummer van de jeugdige op te nemen in het dossier. Ook zijn wij wettelijk verplicht om het dossier 15 jaar te bewaren.

 

Delen van gegevens

De professionals delen alleen informatie met anderen als daar toestemming voor is van degene die het betreft.

 • voor kinderen tot 12 jaar bepalen ouders met wie de gegevens van hun kind kunnen worden gedeeld;
 • voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar geldt dat ouders en kinderen dat samen bepalen;
 • jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelf met wie hun gegevens mogen worden gedeeld.

 

Uitzonderingen: als de gezondheid of veiligheid van een kind in gevaar is, handelen wij volgens de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Ouder(s) worden hierover geïnformeerd. Bij zorgen en/of risico’s over een kind registreert een medewerker dat in de verwijsindex Multisignaal. Ook hiervan worden betrokkenen op de hoogte gebracht.

 

Als wij gegevens ontvangen van derden, gaan wij er van uit dat de betrokkene daar toestemming voor heeft gegeven. In ons eerste contact zullen wij dat nagaan.

 

Sollicitanten en stagiaires

Via de website kan je je interesse aangeven voor een vacature of stage. Voor iedere eventuele volgende stap in het proces wordt gevraagd duidelijk gevraagd een aantal gegevens te delen. Deze worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Deze gegevens worden standaard 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure bewaard. Er kan echter aan gevraagd worden of we gegevens tot een jaar daarna mogen bewaren; hier moet de sollicitant/ stagiair expliciet toestemming voor geven.

Bij indiensttreding worden de persoonsgegevens opgenomen in het personeelssysteem. Dit is door werknemers zelf in te zien en te wijzigen.

 

Website

Cookies

Op onze website maken we gebruik van functionele cookies . Deze zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website, er geen toestemming voor nodig van de bezoeker. Ook maken wij gebruik van Google Analytics en Hotjar om te zien hoe de website wordt gebruikt. Hiertoe worden gegevens anoniem geanalyseerd. Omdat er geen persoonsgegevens worden vastgelegd, vragen wij geen toestemming aan de bezoeker.

 

Third Party Trackers

Bij een website is altijd een aantal derde partijen betrokken zoals Google en Facebook. Zij gebruiken hun eigen, ingebouwde cookies en volgen hun eigen privacybeleid. Wil je niet gevolgd worden door zo’n derde partij, dan kan je deze specifieke trackers blocken in je brouwerinstellingen.

 

Vragen via de website

Via de website kan een vraag gesteld worden. Dat gaat via een ‘formulier’ waarbij de vraagsteller de postcode invult zodat de vraag direct bij het juiste Ouder- en Kindteam terecht komt. De gegevens worden direct verwijderd van de website nadat het formulier is verstuurd.

 

Contact via landelijke chats

Via onze website kun je ook rechtstreeks chatten via de ‘ouderchat 0-4 jaar’ en de ‘jongerenchat’. Eenmalig wordt gevraagd naar de postcode van de chatter, om anoniem te kunnen meten uit welke deel van het land er chatvragen komen. Binnen de chatmodule is de chatter volledig anoniem.

 

E-nieuwsbrief professionals

Professionals kunnen zich aanmelden voor onze e-nieuwsbrief via Mailchimp. Je kunt je inschrijving direct zelf beheren via de links ‘voorkeur aanpassen’ of ‘uitschrijven’ in de e-nieuwsbrief.

 

Rechten van jeugdigen en ouders

Rondom het vastleggen van persoonsgegevens hebben jeugdigen en ouders veel rechten. Het gaat immers om hun gegevens. Hieronder een overzicht van de rechten waar je gebruik van kan maken.

 

 1. Het recht van inzage met inbegrip van profilering: je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij precies vastleggen. Je mag ons altijd vragen wat wij hebben vastgelegd.
 2. Het recht van rectificatie: als wij foutieve of onvolledige gegevens van jou hebben, kan je dit bij ons aangeven zodat we het kunnen aanpassen.
 3. Het recht op het wissen van uw  gegevens (“recht op vergetelheid”): je kan ons vragen om je gegevens te verwijderen. Dat zullen wij doen, tenzij dat ingaat tegen onze wettelijke verplichtingen.
 4. Recht op beperking van de verwerking: als je vindt dat jouw gegevens niet correct zijn vastgelegd, dan kan je ons vragen te stoppen met het gebruiken van die gegevens.
 5. Het recht van bezwaar: als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens vastleggen en/ of delen, of met de uitleg die wij je hebben gegeven, dan kan je bezwaar maken (zie ‘Contact’).
 6. Recht om klacht in te dienen: als je denkt dat de verwerking van jouw persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving, dan kan je een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
 7. Recht op overdraagbaarheid: je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen in een bestand dat geïmporteerd kan worden in een ander programma of systeem zodat een ander zorgaanbieder de gegevens kan lezen. Je kan alleen van dit recht gebruik maken als deze gegevens niet redelijkerwijs makkelijker te verkrijgen zijn.
 8. Recht op intrekken van toestemming: als je ooit specifiek en expliciet toestemming hebt gegeven voor het vastleggen en/ of delen van jouw gegevens, mag je deze toestemming altijd intrekken. Bij het aanleggen van het dossier geldt echter een wettelijke verplichting om je gegevens vertrouwelijk te bewaren. Daarnaast geldt dat als je toestemming hebt gegeven om je gegevens te delen, die actie niet teruggedraaid kan worden.

 

Contact

Je kan altijd gebruik maken van de wettelijke rechten zoals hierboven genoemd. Heb je vragen over je dossier of over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, bespreek dat dan eerst met de professional waar jij contact mee hebt.

 

Bij de Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam werkt ook een functionaris gegevensbescherming. Heb je vragen voor deze medewerker, stuur dan een e-mail naar privacy@oktamsterdam.nl.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 maart 2019.