DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Vacature: ambulant begeleider

Ouder- en Kindteams Amsterdam is op zoek naar een ambulant begeleider (voor intensieve en/of specialistische hulp) voor 24 uur per week!

 

De Ouder- en Kindteams

De 26 Ouder- en Kindteams in de stad (22 teams in de wijk, 3 op het voortgezet onderwijs, 1 MBO Jeugdteam) zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en lichte jeugdhulp. De belangrijkste opdracht van de Ouder- en Kindteams is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als dat nodig is, kunnen wij verwijzen naar hulp en zorg buiten het Ouder- en Kindteam.

De professionals van de Ouder- en Kindteams versterken of geven ruimte aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en beroepsopvoeders. Dit is het basisprincipe voor hun handelen. Zij werken intensief samen met professionals in de wijk uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, huisartsen, verloskundigen, gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

 

De ambulant begeleider

De ambulant begeleider in het Ouder- en Kindteam biedt wijkgerichte ambulante hulp aan kwetsbare gezinnen waarbij het wijknetwerk wordt benut. De ambulant begeleider beschikt over expertise vanuit de specialistische jeugdzorg, LVB en/of GGZ. Hij/ zij biedt intensieve en/ of specialistische hulp en sluit tijdelijk aan bij en werkt samen met de ouder- en kindadviseur. De ambulant begeleider neemt een gezin dus niet over van een ouder- en kindadviseur. De ambulant begeleider is onderdeel van het Ouder- en Kindteam. De inzet van ambulant begeleiders is een werkwijze in ontwikkeling. Naast uitvoerend werk, levert de ambulant begeleider een bijdrage aan deze ontwikkeling. Momenteel zijn we op zoek naar een ambulant begeleider voor de regio Noord.

 

De ambulant begeleider:

– is een integraal werkende specialist met brede expertise en inzetbaarheid.

– heeft expertise in specialistische opvoedondersteuning, GGZ en/ of LVB.

– kan een gezin ondersteunen door:

  • maatwerk te leveren: uit te gaan van de behoeften van kind en gezin en van de karakteristiek van het gezin
  • te zorgen dat het gezin zelf verantwoordelijkheid neemt
  • samen met een gezin en een ouder- en kindadviseur een plan van aanpak te ontwikkelen met behapbare stappen
  • inzicht te krijgen en te geven in de patronen die er binnen een gezin zijn, en deze weet te doorbreken waar nodig
  • een oplossingsgerichte aanpak
  • regie te nemen waar nodig en coaching te bieden waar mogelijk
  • ambulante hulp te bieden (dit kan langdurig en intensief, maar dit hoeft niet)
  • is onderdeel van het Ouder- en Kindteam en werkt samen met de collega’s in het team, zodat ouder- en kindadviseurs hen weten te vinden en erbij halen zonder ingewikkelde procedures.

– weet zich goed te positioneren in het Ouder- en Kindteam.

– is geïnteresseerd in het werken vanuit de wijk.

– weet aan te sluiten bij de couleur locale van de wijk.

– is in staat te experimenteren en zonder strakke kaders te functioneren.

– is in staat een bijdrage te leveren aan ontwikkeling van de werkwijze.

– registreert in RIS (registratiesysteem Ouder- en Kindteams Amsterdam).

– beschikt over een SKJ beroepsregistratie of een andere kwaliteitsregistratie.

 

Dienstverband en salariëring

Je bent vanaf 1 januari 2019 beschikbaar en wordt aangesteld tot en met 31 december 2019, met de mogelijkheid tot verlenging. Het betreft een pilot voor 1 jaar. Om die reden gebeurt de indiensttreding in overleg. Dit kan middels een detacheringsovereenkomst met je huidige werkgever of je komt in dienst bij de Ouder- en Kindteams, conform CAO Jeugdzorg, in schaal 9.

 

Informatie

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij Mieke van den Berg (projectleider). Bereikbaar via telefoonnummer 06 41663217. Informatie over de Ouder- en Kindteams Amsterdam kun je vinden op de website https://jongeren.oktamsterdam.nl.

 

Solliciteren

Je motivatie en Curriculum Vitae kun je uiterlijk op 13 december sturen naar Eva Steenman, HR medewerker, via vacature@oktamsterdam.nl, onder vermelding van “ambulant begeleider” in het onderwerp. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.