DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Vacature: Informatiemanager

Ouder- en Kindteams Amsterdam is op zoek naar een

Informatiemanager voor 24 uur per week

 

De Ouder- en Kindteams Amsterdam

De 26 Ouder- en Kindteams in de stad, 22 teams in de wijk, 3 op het voortgezet onderwijs (VO-teams), 1 MBO Jeugdteam, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp. De belangrijkste opdracht van de Ouder- en Kindteams is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als dat nodig is, kunnen ze verwijzen naar hulp en zorg buiten het Ouder- en Kindteam. De professionals van de Ouder- en Kindteams versterken of geven ruimte aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en beroepsopvoeders. Dit is het basisprincipe voor hun handelen. Zij werken intensief samen met professionals in de wijk uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, huisartsen, verloskundigen, gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

 

Informatiemanager

De teams, teamleiders, projectleiders en directie staan geregeld stil bij de ontwikkeling in de wijken en de teams. Dit gesprek, de prestatiedialoog, wordt gevoerd aan de hand van kwalitatieve vragen en cijfers. Behalve in de programmaorganisatie vindt dit onderzoekende gesprek ook plaats in de wijken en met stedelijke partners. Daarbij leggen we schriftelijk verantwoording af aan de ouders en kinderen die we ondersteunen, onszelf, samenwerkingspartners en opdrachtgevers, met name de gemeente. Als informatiemanager ben je verantwoordelijk voor de cijfers die gebruikt worden voor de prestatiedialoog en ga je op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Tevens draag je zorg voor de tijdige oplevering van gegevens en factsheets voor de prestatiedialoog in de wijken/teams en de jaarlijkse verantwoording van de stichting Ouder- en Kindteams aan de gemeente Amsterdam en van de samenwerking met de jeugdgezondheidszorg.

 

Als informatiemanager overzie je de verschillende informatiestromen en –systemen en bevorder je de samenhang en de aansluiting tussen bedrijfsprocessen en deze informatiestromen en –systemen. Je neemt de regierol bij de informatievoorziening richting de teams, de directie en de opdrachtgever (gemeente). Dit vraagt inzicht in de verschillende registratiesystemen van cliëntregistratie (dossiervoering, trainingen, klachten, incidenten, tevredenheid), financiën, planning & control en personeel. Je legt verbanden tussen data uit verschillende systemen waaruit consistentie en betrouwbaarheid van informatie blijkt. Vanuit die rol ben je verantwoordelijk voor het beheer van het informatie- en gegevensmanagement. Ook fungeer je vanuit de organisatie als schakel tussen de informatie en registratiebehoefte in de teams en functioneel beheer die wijzigingen doorvoert in registratiesystemen.

 

Je inventariseert de informatiebehoefte bij medewerkers, teams, directie en externe belanghebbenden zoals de gemeente en vertaalt deze naar heldere managementinformatie ten behoeve van de prestatiedialoog. Het geheel plaats je in op een logische plek binnen de P&C-cyclus Je beheert en ondersteunt bij het uitvoeren van deze cyclus. Tevens boor je nieuwe informatiebronnen aan en ontwikkel je initiatieven voor verdere analyses zowel op gebiedsniveau binnen de gemeente Amsterdam, alsmede juist in vergelijking met soortgelijke grootstedelijke gebieden. Je draagt bij aan de uitvoering van de onderzoeksagenda.

Je draagt zorg voor periodieke rapportages en je analyseert samen met de directie, teamleiders en projectleiders de cijfers en je monitort eventuele bijsturingsacties.

 

Ten slotte, zie je vanuit je rol als functionaris gegevensbescherming toe op de naleving van de AVG met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Je informeert en adviseert de organisatie over de verplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast houdt je toezicht, schakel je met de privacy officer en controleer je processen op een juiste verwerking van persoonsgegevens.

 

Wij zoeken…

 • een analytische denker, op WO-niveau, die pro-actief te werk gaat en anticipeert op ontwikkelingen
 • minimaal 5 jaar relevante werkervaring, waaronder kennis van nationale en Europese privacywet- en regelgeving voor gegevensbescherming
 • een passie voor informatiemanagement van de business inclusief productie, formatie en de ‘zachte’ performance
 • een onderzoekende houding en interesse in 1) het in kaart brengen en verbinden van maatschappelijke ontwikkelingen (lokaal, stedelijk en landelijk) met de performance en 2) het ontwikkelen van alternatieve en kwalitatieve indicatoren
 • een sparringpartner voor directe collega’s en teamleiders, vanuit jouw vakkennis, open informele persoonlijkheid en sociale antenne

Jij…

 • maakt nieuwe informatie en werkwijzen snel eigen
 • vindt samenwerken en het bewaken van de voortgang zijn vanzelfsprekend
 • bent professioneel, analytisch en toont initiatief mbt verbeteringen in managementinformatie
 • hebt de nodige lef en je beschikt over de nodige sensitiviteit
 • hebt een positieve uitstraling, relativeringsvermogen, bent communicatief sterk en hebt een gezonde dosis humor
 • werkt zelfstandig en hebt ervaring met planmatig werken
 • hebt relevante ervaring in de (jeugd)gezondheidszorg (is een pré)
 • hebt ervaring met business intelligence tools
 • hebt begrip van de gegevensverwerkingen die de organisatie uitvoert, IT en informatiebeveiliging

 

Dienstverband en salariëring

Je bent vanaf 1 januari 2019 beschikbaar en zal worden aangesteld voor de duur van een jaar, maar met uitzicht op een vaste aanstelling. Inschaling voor deze functie is schaal 10 van de cao Jeugdzorg.

 

Informatie

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij Barbara Snellens, bereikbaar via telefoonnummer 06 – 21 83 83 79. Informatie over de Ouder- en Kindteams Amsterdam kun je vinden op de website https://jongeren.oktamsterdam.nl.

 

Solliciteren

Je motivatie en curriculum vitae kun je uiterlijk 18 december sturen naar Imanda van Drimmelen, HR adviseur bij de Ouder- en Kindteams, via vacature@oktamsterdam.nl met “Informatiemanager” in het onderwerp. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.