DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Vacature: Jeugdpsycholoog

Ouder- en Kindteams Amsterdam is op zoek naar meerdere

jeugdpsychologen voor minimaal 24 uur per week

 

De Ouder- en Kindteams Amsterdam

De 26 Ouder- en Kindteams in de stad, 22 teams in de wijk, 3 op het voortgezet onderwijs (VO-teams), 1 MBO Jeugdteam, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp. De belangrijkste opdracht van de Ouder- en Kindteams is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als dat nodig is, kunnen ze verwijzen naar hulp en zorg buiten het Ouder- en Kindteam. De professionals van de Ouder- en Kindteams versterken of geven ruimte aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en beroepsopvoeders. Dit is het basisprincipe voor hun handelen. Zij werken intensief samen met professionals in de wijk uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, huisartsen, verloskundigen, gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

 

Over de jeugdpsycholoog in het Ouder- en Kind Team

Aanpak:

De jeugdpsychologen baseren hun aanpak op de visie dat de ervaren problemen van jeugdigen en hun opvoeders in relatie staan tot hun leefwereld (gezin, onderwijs en leefomgeving).

Verbinden en motiveren zijn de basis. Alle jeugdpsychologen zijn geschoold in systeemgericht en oplossingsgericht werken en cognitieve gedragstherapie.

Er is een breed scala van mogelijke interventies; een EMDR behandeling kan ingezet worden, een aanpak om negatieve gedachten te beïnvloeden en grip op gedrag te krijgen, een aanpak gericht op opvoeding en belonen, psycho-educatie en nog veel meer.

 

Complicerende factoren (bij kind en/of ouders):

Bij het ontstaan van problemen spelen meerdere factoren een rol. Een gezin kan te maken krijgen met echtscheiding, armoede, werkloosheid, criminaliteit of migratie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak aanleiding voor problemen in het opgroeien en opvoeden. Ook kan een (verstandelijke) beperking of psychische problematiek zoals verslaving of onverwerkte rouw een factor zijn. De jeugdpsychologen nemen dit en uitdrukkelijk ook de krachten van de jeugdige en het gezin mee in hun analyse, advies en aanpak.

 

Taken:

De kern van het werk van de jeugdpsychologen is handelingsgerichte diagnostiek (onderkennen, verklaren en adviseren) en behandeling van de problematiek waarmee de jeugdige wordt aangemeld (zich aanmeldt). Veel voorkomende problemen zijn depressie, angst, traumatische stress en gedragsproblemen. Met betrekking tot de jonge kinderen noemen we nog hechtingsproblematiek en de speciale aanpak die daarbij vereist is.

 

Context:

De jeugdpsychologen zijn altijd binnen de context van opvoeding, onderwijs en leefomgeving aan de slag en dit leent zich bij uitstek voor samenwerking in multidisciplinaire teams. De jeugdpsychologen werken op de locaties van de ouder- en kind teams, op de scholen en in de gezinnen thuis. Ze zijn daar waar ze nodig zijn en het werk gedaan moet worden. De jeugdpsychologen werken met de kinderen en  jongeren en met hun ouders en met alle andere relevante betrokkenen rondom het kind. De behandeling is zo kort als kan en zo lang als nodig is. Wanneer in het begin al duidelijk is dat gespecialiseerde zorg nodig is, zal in overleg met betrokkenen worden doorverwezen.

 

 

Wanneer specialistische zorg:

Bij verslaving, eetstoornissen, forensische problematiek, tics en dwang en persoonlijkheidsstoornissen is in principe specialistische zorg aangewezen. Hiervoor hebben we specialistische centra en topreferente zorg in Amsterdam. Dit geldt ook bij ernstige depressie en angst, bij complex trauma, bij ernstige gedragsproblemen en ernstig autisme. En bij behandelingen waarbij medicatie nodig is.

 

Collegiaal Overleg:

Er kan altijd overlegd worden met de jeugdpsycholoog uit een Ouder- en Kindteam. Zo voorkomen we samen onnodige stappen voor kind en ouders.

 

Over de vacature

We hebben momenteel meerdere vacatures in de volgende teams: Slotervaart, Osdorp, MBO-Jeugdteam, VO Centrum & Zuid, Centrum West, Centrum Oost, Oud Oost en Bijlmer Centrum.

 

Opleidingsrichting en -niveau 
GZ-psycholoog (BIG registratie) of orthopedagoog generalist (NVO / SKJ registratie) of kinder- en jeugdpsycholoog (NIP / SKJ registratie). Je kunt ook solliciteren als je één van deze opleidingen binnen een half jaar afrondt. Tevens vragen we ervaring met diagnostiek en behandeling en deskundigheid op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

 

Wat breng je mee?

Enthousiasme en motivatie om bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen. Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden en gaan het zelfstandig verrichten van onderzoek en het bieden van een passende behandeling jou prima af. Professioneel en persoonlijk blijf je in ontwikkeling en op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Tot slot draag je bij aan een aanspreekcultuur en creëer je samen met je collega’s een positief werkklimaat.

 

Wat bieden wij?
Een contract met mogelijkheid tot verlenging. Contractvorm is in overleg, het kan bij een moederorganisatie van de Ouder- en Kindteams Amsterdam, maar ZZP-ers zijn ook welkom om te solliciteren. De functie wordt gehonoreerd afhankelijk van opleiding en ervaring. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Miriam Teuling, teamleider Centrum, Oud Oost en Watergraafsmeer, te bereiken via m.teuling@oktamsterdam.nl 06-57319455.

 

Solliciteren
Stuur uiterlijk 18 november 2018  je sollicitatie naar Imanda van Drimmelen, HR adviseur bij de Ouder- en Kindteams, via vacature@oktamsterdam.nl, onder vermelding van ‘vacature jeugdpsycholoog’.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.