DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Vacature: ouder-en kindadviseur in het speciaal onderwijs

We zoeken een ouder- en kindadviseur voor het speciaal onderwijs

 

voor 24 uur per week!

 

 

De Ouder- en Kindteams Amsterdam

De 26 Ouder- en Kindteams in de stad, 22 teams in de wijk, 3 op het voortgezet onderwijs (VO-teams), 1 MBO Jeugdteam, zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp. De belangrijkste opdracht van de Ouder- en Kindteams is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als dat nodig is, kunnen ze verwijzen naar hulp en zorg buiten het Ouder- en Kindteam. De professionals van de Ouder- en Kindteams versterken of geven ruimte aan de eigen kracht van ouders, jeugdigen en beroepsopvoeders. Dit is het basisprincipe voor hun handelen. Zij werken intensief samen met professionals in de wijk uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, peuterspeelzalen, huisartsen, verloskundigen, gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven en met partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

 

Ouder- en kindadviseur

Als ouder- en kindadviseur bied je vanuit een Ouder- en Kindteam ondersteuning aan ouders en/of kinderen bij vragen over opvoeden en opgroeien. Je werkt vanuit school en in de buurt. Je bent een vast aanspreekpunt voor de buurt, de school en de voorschool en je werkt nauw samen met andere professionals. Je denkt mee, geeft informatie, advies en consultatie, maakt een plan van aanpak en stemt dit af met betrokken partijen. In het gehele proces blijf je aanspreekpunt, bewaak je de voortgang en de afspraken en geef je nazorg.

 

Functie-eisen

 • Relevant HBO diploma: o.a. MWD, SPH, Pedagogiek
 • SKJ registratie als jeugdzorgwerker of jeugd- en gezinsprofessional of in staat om te registreren. Deze informatie graag aangeven bij je sollicitatie. Kijk voor meer informatie over de registratie-eisen kun je kijken op www.skjeugd.nl
 • Minimaal 2 jaar ervaring met werken met kinderen/jeugdigen en hun ouders in de hulpverlening, jeugdzorg en/of in het onderwijs.
 • Specifieke kennis op het gebied van LVB- en/of jGGZ-problematiek.
 • Ervaring met handelen bij een combinatie van uiteenlopende problemen en complexe (gezins) situaties.
 • Affiniteit met het werken met kinderen/jongeren en gezinnen in het speciaal onderwijs.
 • Kennis van de sociale kaart van Amsterdam is een pré
 • Ervaring met het geven van trainingen is een pré (o.a. Triple P, faalangstreductietrainingen en competentietrainingen)

 

Profiel

We zoeken een enthousiaste en betrokken collega die met een grote mate van zelfstandigheid goed kan samenwerken in een dynamisch werkveld met verschillende disciplines. Je bent flexibel en je kunt regie voeren. Je kunt procesmatig denken en kan moeilijke beslissingen nemen in het belang van je cliënt. Je werkt vraaggericht, op maat en met een hoge mate van cliëntvriendelijkheid. Voortdurende kwaliteitsverbetering en een zelfkritische blik zijn voor jou een vanzelfsprekendheid. Het is van belang dat je over de volgende competenties beschikt:

 • Lerend vermogen & flexibiliteit
 • Analytisch denken & oordeelvorming
 • Resultaat- & systeemgericht werken

 

Dienstverband en salariëring

Je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar. Je krijgt een jaarcontract bij de Ouder- en Kindteams. Inschaling voor deze functie is schaal 9 van de cao Jeugdzorg.

 

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Anneke Bijl, teamleider bij de Ouder- en Kindteams via a.bijl@oktamsterdam.nl of 06-23990178. Informatie over de Ouder- en Kindteams Amsterdam kun je vinden op de website https://jongeren.oktamsterdam.nl.

 

Solliciteren

Je motivatie en curriculum vitae kun je uiterlijk 30 januari 2019 sturen naar Eva Steenman, medewerker programmateam bij de Ouder- en Kindteams, via vacature@oktamsterdam.nl onder vermelding van “ouder- en kindadviseur speciaal onderwijs” in het onderwerp.

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.