DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Kinderombudsman Amsterdam: meedenker en aanjager

De Kinderombudsman Amsterdam is een tweedelijns klachtbehandelaar voor kinderen, ouders en professionals die niet tevreden zijn over de manier waarop hun klacht door de gemeente is afgehandeld.

“Maar ook wanneer mensen vastlopen in gemeentelijke regels, of onnodige hindernissen of bureaucratie ervaren, kunnen ze bij ons terecht”, zegt Anne Martien van der Does, sinds 2015 de Kinderombudsman van Amsterdam. “Wij denken graag met hen mee bij het zoeken naar oplossingen. En soms zetten we alle betrokken partijen om tafel. Maar een huis regelen of regels veranderen, dat kunnen ook wij niet. Alleen als er echt procedurele fouten zijn gemaakt, kunnen wij concrete oplossingen afdwingen.”

 

Huisvesting en armoede

“Veel zaken die bij mijn team terecht komen, hebben te maken met woonproblematiek. Bijvoorbeeld dreigende huisuitzettingen, geen urgentie krijgen vanwege het ontbreken van formele regiobinding terwijl men een sociaal netwerk in de stad heeft, ouders die illegaal in Nederland verblijven of problemen door noodgedwongen inwoonsituaties. Ook zie ik veel problemen die zijn gerelateerd aan armoede en de vele regels en voorzieningen waar men dan mee te maken kan krijgen.”

 

Dit kan toch niet de bedoeling zijn!

“Wat ik iedereen vooral op het hart wil drukken, is dat wanneer je vastloopt bij de gemeente en ziet dat een gezin of kind niet krijgt wat er nodig is én je denkt: dit kan toch nooit de bedoeling zijn, aan mij laat weten waar de schoen wringt. Ik zal dan kijken of ik de zaak verder kan brengen.”

 

Kokers bij elkaar brengen

“Ik zie helaas nog te vaak dat gemeentelijke afdelingen vanuit hun eigen kokers te werk gaan. Dan probeer ik vanuit mijn rol als aanjager de verschillende partijen met elkaar in gesprek te laten gaan. Bijvoorbeeld door aan de hand van een concrete casus te laten zien hoe al die regels ouders en kinderen voor onbegrijpelijke problemen of patstellingen kunnen plaatsen. Vaak komt men dan zelf tot een oplossing of wordt het proces in ieder geval weer op gang gebracht. Dit was bijvoorbeeld het geval bij een besluit over leerlingenvervoer waarbij de keuze voor het soort vervoer uitsluitend gebaseerd was op een paar meter extra in plaats van wat het meest passend was voor de kinderen. In de praktijk bleken er veel logischere of snellere oplossingen te zijn. Het gesprek hierover gaf de ambtenaren veel inzicht en leidde ertoe dat de ouder- en kindadviseur voortaan een zwaarwegend advies kan geven bij dergelijke keuzes.”

 

Gemotiveerde uitzondering: maatwerk

“Het bestuursrecht, biedt overigens vaak ruimte om, goed gemotiveerd, uitzonderingen te maken op regels. Onze taak is ambtenaren en ouders op deze mogelijkheid te wijzen, zodat zij zien dat er maatwerk geleverd kan worden. Blijft een feit dat sommige zaken zijn zoals ze zijn. Er worden in de stad bijvoorbeeld maar vier rolstoelwoningen per jaar verdeeld, terwijl er veel meer gezinnen zijn met een indicatie. Daar kan ik, hoe graag ik ook zou willen, niets aan doen, hoewel ik dit als signaal blijf doorgeven aan de betreffende instanties.”

 

Juridische kennis van regels en voorzieningen

“Als er binnen de Ouder- en Kindteams meer juridische- en specialistische kennis is over regels en voorzieningen, op het gebied van bijvoorbeeld geld- en belastingzaken of huisvesting, dan kunnen vragen en problemen van gezinnen makkelijker binnen de teams opgepakt worden. Overdragen naar Samen DOEN is dan minder vaak nodig. Maar het is lastig zulke kennis te verwerven en up-to-date te houden. Zeker wanneer regels en het ambtelijk apparaat telkens veranderen.”

 

Gezinnen met schulden

“Een ander mogelijk ontwikkelpunt voor Ouder- en Kindteams, is de begeleiding van gezinnen met schulden die bij schuldhulpverlening zijn aangemeld maar niet komen opdagen op de intake. Deze gezinnen duiken vaak weg omdat ze onvoldoende weten wat er van hen verwacht wordt of een gesprek over hun schulden als bedreigend ervaren. De Ouder- en Kindteams kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door mee te gaan naar deze afspraken. Dit vergt wel een goede samenwerking met de Madi’s en schuldhulpverlening.”

 

Groeiend vertrouwen

Tot slot merkt Van der Does op dat zij een groeiend vertrouwen ziet in de Ouder- en Kindteams. ”Steeds meer ouders weten wat jullie kunnen betekenen voor hun kinderen. Dat is heel fijn.”

 

Meer informatie contactgegevens vind je op de website van De Kinderombudsman Amsterdam.

Tip van de Kinderombudsman: Project Onder de Pannen

 

Sommige mensen met een laag inkomen en een grote woning willen best onderdak bieden aan een meerderjarig kind of een mede-Amsterdammer die door een scheiding of verlies van inkomen geen onderdak meer heeft. Toch durven zij dit vaak niet uit angst om gekort te worden op hun eigen uitkering.

 

Voor dergelijke gevallen heeft de ombudsman in samenwerking met de Regenbooggroep het project Onder de Pannen bedacht. Dan wordt een speciale huurovereenkomst opgesteld waarbij de ‘inwoner’ een onkostenvergoeding betaalt zonder dat de hoofdbewoner op zijn inkomen wordt gekort. Op die manier wordt toestaan van inwoning beloond in plaats van bestraft.

 

Meer informatie vind je op de website van De Regenbooggroep.

 

De Kinderombudsman Amsterdam met enkele teamleden v.l.n.r.:

Anne Martien van der Does, Sanna de Ruiter, Mirre Beek en Inge Gründeman